NieUmiemParkowac.pl

Za daleko mam

Źle zaparkowany samochód

GKA23100

Źle zaparkowany samochód

Drugi baran

Źle zaparkowany samochód

Baran

Źle zaparkowany samochód

MISTRZ

Źle zaparkowany samochód

Mnie wszystko wolno

Źle zaparkowany samochód

Przecież można ulicą

Źle zaparkowany samochód

NEL25259, ... a szkoda słów

Źle zaparkowany samochód

To nic, że jest mało miejsc parkingowych, były dwa wolne i się nawet zmieścił

Źle zaparkowany samochód

w niedzielę przejście należy do mnie

Źle zaparkowany samochód

Komnikat!

Ponieważ dostaliśmy zgłoszenia, że niektóre ze zdjęć w naszym serwisie mogą być zamieszczone bez z zgody ich autorów, przypominamy, że w takiej sytuacji należy zgłosić naruszenie fotografii. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem serwisu, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez użytkowników jednak jednocześnie reaguje bez nieuzasadnionej zwłoki na zgłaszane naruszenia. Zgłaszane naruszenie musi zawierać jednoznaczną informację co do powodu naruszenia a w razie zgłoszenia właściela zdjęcia jednznaczną informację (oświadczenie) o posiadaniu praw do danego zdjęcia. Zdjęcia usunięte z serwisu nie upoważniają do otrzymania darmowych naklejek a osoba łamiąca prawa autorskie (wrzucająca nie swoje zdjęcia) nigdy już nie będzie mogła otrzymać darmowych naklejek.