NieUmiemParkowac.pl

Parking przy plaży miejskiej

Źle zaparkowany samochód

os. Wyzwolenia wjazd

Źle zaparkowany samochód

os. Wyzwolenia wjazd

Źle zaparkowany samochód

ul. POW

Źle zaparkowany samochód

Krakow Grzegorzecka

Źle zaparkowany samochód

CAŁY CHODNIK MÓJ

Źle zaparkowany samochód

ABONAMENT NA DWA MIEJSCA

Źle zaparkowany samochód

mój wóz tu, wózki na ulicę

Źle zaparkowany samochód

Parkowanie na trawniku

Źle zaparkowany samochód

Brak przejscia chodnikiem

Źle zaparkowany samochód

Komnikat!

Ponieważ dostaliśmy zgłoszenia, że niektóre ze zdjęć w naszym serwisie mogą być zamieszczone bez z zgody ich autorów, przypominamy, że w takiej sytuacji należy zgłosić naruszenie fotografii. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem serwisu, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez użytkowników jednak jednocześnie reaguje bez nieuzasadnionej zwłoki na zgłaszane naruszenia. Zgłaszane naruszenie musi zawierać jednoznaczną informację co do powodu naruszenia a w razie zgłoszenia właściela zdjęcia jednznaczną informację (oświadczenie) o posiadaniu praw do danego zdjęcia. Zdjęcia usunięte z serwisu nie upoważniają do otrzymania darmowych naklejek a osoba łamiąca prawa autorskie (wrzucająca nie swoje zdjęcia) nigdy już nie będzie mogła otrzymać darmowych naklejek.